നാഷണല്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് അസംബ്ലി

എല്ലാ വര്‍ഷവും ദേശീയ ബാലഭവന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാഷണല്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് അസംബ്ലിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ബാലഭവനിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യമാണ്. എല്ലാ വര്‍ഷവും കുട്ടികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഇതിനുവേണ്ട പരിശീലനവും ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു.

Get in Touch

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജവഹര്‍ ബാലഭവന്‍, കനകക്കുന്ന്,
തിരുവനന്തപുരം-33,
ഫോണ്‍: 0471-2316477
email:jawaharbalbhavantvm@gmail.com

Location

Newsletter

Name:
Email: